घटनास्थापनादेखि नवमीसम्म भद्रकाली परिसरमा जीउमा जमरा उमार्दै राधाकृष्ण गुरु ।

658