घटनास्थापनादेखि नवमीसम्म भद्रकाली परिसरमा जीउमा जमरा उमार्दै राधाकृष्ण गुरु ।

घटनास्थापनादेखि नवमीसम्म भद्रकाली परिसरमा जीउमा जमरा उमार्दै राधाकृष्ण गुरु ।

fulpati

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •