Quick Contact

सृजनशिल मिडिया प्रा.ली.द्धारा सञ्चालित lumbinionline.com

सुचना बिभाग दर्ता नम्बर ५९५ /२०७४-०७५, स्थायी लेखा नम्बर ६०३५४५६६५

बुटवल ९ कालिकानगर, रुपन्देही , नेपाल , संपर्क फोन न्   ०७१४३८१२८

{समाचार}  ९८५७० २६१०१,९८५७० ३३८३१,९८५७० ३३८७६  {बिज्ञापन }९८५७०१०३१८

इमेलःlumbinionline1@gmail.com वेबसाईट :www.lumbinionline.com