लुम्बिनीको वजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख

137

लुम्बिनीको वजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभाको दसौं अधिवेशनको बाह्रौं बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैंया बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।