मत बदर हुन सक्छ, यी कुरामा सचेत रहाैं

84

मत बदर हुन सक्छ, यी कुरामा सचेत रहाैं

आज देशभर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यकाे निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनमा मतदाताले दिएकाे मत निम्न अवस्थामा बदर हुनसक्छ । आफूले दिएकाे मत बदर हुन नदिन निम्न कुरामा ध्यान दिओैं ।

१. दुई वटा निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठाको बिचमा पर्ने गरी मत संकेत गरेमा मतपत्र बदर हुन सक्दछ ।

२. एकभन्दा बढी निर्वाचन चिन्हमा मत संकेत गरेमा ।

३. स्वस्तिक छाप नबुझिने गरी मत संकेत गरेमा ।

४. मतपत्रमा स्वस्तिक छापको सट्टा औँठा छाप वा अन्य छाप वा संकेत प्रयोग गरेमा ।

५. कोठा भन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा ।

६. मतपत्र च्यातिएमा ।

७. मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएमा ।