प्राविधिक विषय पढ्ने सुवर्ण अवसर

502

प्राविधिक विषय पढ्ने सुवर्ण अवसर

 म्याद थपिएको जानकारी:

  • डिप्लोमा तह पूर्ण शुल्कीयको लागि

    फाराम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७३ श्रावण ०६ गतेसम्म ।
    प्रवेश परीक्षा हुने मिति : २०७३ श्रावण १२ गते बुधवार बिहान ७ः०० वजे देखि

  • प्रविधिक एस.एल.सी. (TSLC) तर्फ

    फाराम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७३ श्रावण ०३ गतेसम्म ।
    प्रवेश परीक्षा हुने मिति  : २०७३ श्रावण ०५ गते बुधवार बिहान ७ः०० वजे देखि

Forum admisstion notice 2073 copy