हुने हो म्यादी प्रहरी ?

540

हुने हो म्यादी प्रहरी ?

काठमाडौँ, १० चैत । नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाएको छ ।

सोसम्बन्धी सूचना नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np  मा प्रकाशन गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । सो सम्बन्धमा इच्छुक र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई उक्त वेबसाइटमा राखिएको फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गरिएको छ ।