संसदको अन्तिम बैठक बस्नुअघि सांसदहरु फोटोसेसन गराउँदै।

संसदको अन्तिम बैठक बस्नुअघि सांसदहरु फोटोसेसन गराउँदै।

Share This
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •