संसदको अन्तिम बैठक बस्नुअघि सांसदहरु फोटोसेसन गराउँदै।

799